top of page

BELINDA BANTJE

Ontdek mijn werk

Home: Welkom
Image by melanie nobaru

"Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance."
~
"But inclusion is actually being asked to help organize the party and have an equal say and contribution."

Verna Myers & Belinda Bantje

Home: Citaat

OVER MIJ

Waar ik van droom? Een inclusieve samenleving waar verschillen gevierd worden en iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Ik ben een beleidsmaker, adviseur, projectleider en gebiedsconsulent die zich inzet voor meer bewustwording rondom deze opgave. Zorgvoorzieningen toegankelijker maken voor specifieke groepen? Iedereen een dak boven het hoofd? Een divers publiek trekken naar het theater? Of beter omgaan met de diversiteit op je werkvloer? Met een goed inlevingsvermogen en een gezonde dosis humor, zorg ik dat jij van beleid tot uitvoering geholpen wordt.

Home: Over

MEDIA GALLERIJ

Het is altijd een eer als ik voor dingen gevraagd wordt en ik mijn ervaringen en gedachten mag delen.

Home: Tekst
Home: Werk

OPGEDANE ERVARING

COÖRDINATOR PROGRAMMA SOCIALE VEILIGHEID - GERRIT RIETVELD ACADEMIE

Ik ben verantwoordelijk voor het implementeren van o.a. de gedragscode en het bundelen en stroomlijnen van initiatieven op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast ben ik samen met het bestuur verantwoordelijk om het proces van klachtenafhandeling makkelijker te maken voor studenten, docenten en staff.

TRAINER ONBEWUSTE VOOROORDELEN

Samen met mijn kompaan Wing Yan Man van 3310schoolformillenials maken wij op maat gemaakt trainingen voor grote opdrachtgevers zoals Twente University en IPG Mediabrands Nederland. Hierbij praten we spelenderwijs over blinde vlekken. Met als hoofdoel om samen een plek te creëren waar iedereen gelijkwaardig mag en kan meedoen. 

PROJECTMEDEWERKER 'SEKS EN ZORG' - RUTGERS KENNISCENTRUM SEKSUALITEIT

Studenten aan MBO-zorgopleidingen geven aan dat er weinig aandacht is voor ongewenst seksueel gedrag, seksuele diversiteit en communicatie over seksuele gezondheid met cliënten/patiënten. Mijn rol is om een plan van aanpak te formuleren, zodat meer zorgopleidingen seksuele gezondheid opnemen in het curriculum.
Daarnaast zet ik mij in om de informatie over dit thema cultuursensitief te maken, door los te komen van stereotyperingen.

BELEIDSMEDEWERKER DIVERSITEIT & INCLUSIE - GEMEENTE DEN HAAG

Den Haag als veelkleurige stad vormde de start van mijn loopbaan in DI&E. Als lokale overheid weten we niet altijd in te spelen op de kracht van deze diversiteit. Ik had een drieledige rol. Zorgen dat de diversiteit en de kracht hiervan zichtbaar werd binnen het stadhuis. Concreet vertaalde zich dit in het verbinden van (zelf)organisaties en sleutelfiguren aan de gemeentelijke organisatie. Ook keek ik met collega-beleidsafdelingen hoe beleid zo inclusief mogelijk geformuleerd en uitgevoerd kan worden. En adviseerde ik over inclusief personeelsbeleid.

EXPERT CURSUS 'CONVERSATION OF CHANGE' - STICHTING NIEUW WIJ

In de online cursus Conversations for Change van de Nieuw Wij Academy leer je hoe je betere gesprekken voert over lastige maatschappelijke thema’s, waaronder discriminatie.

EXPERT DE&I  - MUZUS, SOCIAL DESIGN

Voor een onderzoek naar de beleving van uitsluiting op de werkvloer van de gemeente Amsterdam, heb ik als klankbord gefungeerd.

Home: CV
bottom of page